Anoreksja.eu

Anoreksja

Psychoterapia wspierająca w leczeniu anoreksji

Podstawą leczenia anoreksji jest psychoterapia. Poza jednak psychoterapią indywidualną skierowaną do pacjentki cierpiącej na anoreksję, konieczne jest również wprowadzenie psychoterapii wspierającej i to obejmującej zarówno samą pacjentkę, jak i jej rodzinę. W obu przypadkach, cele jakie stawia sobie psychoterapia wspierająca są nieco inne. Wspieranie pacjentki to pomoc w odzyskiwaniu równowagi psychicznej i sukcesywne redukowanie jej lęku poprzez przyzwyczajanie jej do aktualnej nowej sytuacji. Psychoterapia wspierająca skierowana do rodziny pacjentki, ma na celu pomoc w zrozumieniu mechanizmów działania anoreksji, jej możliwych przyczyn i radzeniu sobie rodziny we wspieraniu pacjentki. Jako że to rodzina często ma największy wpływ na pojawienie się choroby, konieczne jest udzielenie rodzinie wsparcia umożliwiającego rodzinie przekroczenie dysfunkcyjnych i do tej pory stosowanych mechanizmów, które przyczyniły się do wystąpienia choroby u pacjentki.

Rodzina pacjentki musi też mieć wystarczająco dużo czasu, by dokonać zmian w swoje strukturze i funkcjonowaniu, które pozwolą pacjentce na poradzenie sobie z chorobą. W tym również pomoże rodzinie psychoterapia wspierająca, która utrzyma potrzebę zmiany i wzmocni ją nawet w sytuacji, kiedy rodzina mogłaby zacząć tracić nadzieję na pozytywne rozwiązanie trudności związanych z chorobą.

Listy o Anoreksji

Emocje Psychika.eu

Zobacz też:


Kontakt

Jeśli chciałabyś, chciałbys pomóc w rozwoju tej strony, masz pytania, pomysły, sugestie, chciałbyś się skontaktować z autorem w sprawie reklamy, pisz na adres: anoreksja@anoreksja.eu